top of page

PRIVACY BELEID & COOKIE INSTELLINGEN

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

LQSL kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van LQSL, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan LQSL verstrekt.

LQSL kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom LQSL gegevens nodig heeft:

LQSL verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan LQSL uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

LQSL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

LQSL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting denk aan bijvoorbeeld PostNL.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van LQSL worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. LQSL gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met Google Analytics.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan LQSL te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. LQSL heeft hier geen invloed op. LQSL heeft Google geen toestemming gegeven om via LQSL verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hello@lqsl.nl LQSL zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

LQSL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LQSL maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LQSL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LQSL op via hello@lqsl.nl.

LQSL is als volgt te bereiken:

Postadres: Badhuisweg 232 C, 2597 JS Den Haag
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71469524

Telefoon: 06 242 688 690

E-mailadres: hello@lqsl.nl

bottom of page